Velkommen til Støttespilleren

Støttespilleren er ettablert som et resultat av erfaringer gjennom 100 vis av saker Stopp Mobbingen har jobbet med siden 2009. De aller fleste mobbesakene vi har bistått i har vært langt mer kompliserte en som så. Ofte har vi brukt lang tid for å sikre løsninger,fordi mange etater har vært inne som aktører rundt de vi har møtt i mobbesakene. Svært ofte har vi møtt barn med sammensatte utfordringer,og dertil adferdsutfordringer. Vi har også møtt mange foreldre som opplever å bli kasteball mellom instanser,noe som skaper stor utrygghet.

Støttespilleren er etablert for å kunne gi god hjelp til alle utover det Stopp Mobbingen skal bistå med (mobbesaker). Det er ingen tvil om at vårt kjerneområde vil dreie seg om barn/foreldre med forskjellige diagnoser,eller adferdsutfordringer. Etter vårt skjønn mangler disse helt et støtteapperat her i landet,noe vi skal bidra med å sikre kommer på plass.

Generelt vil vi si at alle som har kontakt med barnevern,bør sikre seg en støttespiller. Har du barn med adferds eller læreutforrdringer,sikre deg en støttespiller som kan bidra til riktige skreddersydde løsninger.

Utsettes ditt barn for mobbing,gå til:http://www.stoppmobbingen.net/

 

Siden er under etablering,og vil kontinuerlig utvikles. Ta en titt på de forskjellige fanene. Ved spørsmål eller ønske om bistand,send gjerne en epost til stottespilleren@gmail.com eller ring 91560020

 

Vår støtte,din trygghet!